Čemu takav život

Došao Mujo kod doktora i pita ga:
– Doktore, ima li načina da ja živim 150 godina?
– Ima načina, ali da ti ja prvo postavim nekoliko pitanja – kaže doktor.
– Piješ li?
– Ne.
– Pušiš li?
– Ne.
– Ganjaš li žene?
– Ma nikako, doktore.
– Pa što onda hoćeš da živiš 150 godina?

Komentari