Šta je to intelektualac?

Šta je to intelektualac?
– Osoba koja može provesti 2 sata pa i više u razmišljanju o nečem što nije sex.

Komentari