Kuća

Čak Noris je sagradio kuću u kojoj se rodio.

Komentari