Vozač kamiona

Na času djeca pričaju čime se bave njihovi roditelji.
– Moj otac je saobraćajac, imamo dosta para i lijepo živimo – kaže Jovica.
– Moja mama je prostitutka, imamo dosta para i takođe lijepo živimo – kaže Marica.
– A moj otac je vozač kamiona. Da nije saobraćajaca i prostitutki, i mi bismo lijepo živeli – kaže Perica.

Komentari