Čarobnjak

Mujo će Fati:
– Ako kažem da ću sa zadovoljstvom da ti oduzmem nevinost ti bi rekla da sam prostak!
– Ne, rekla bih da si čarobnjak!

Komentari