Buket ili k***c

U radno vreme žena sreće na ulici svog muža koji je u ruci nosio buket cveća. Sva besna, pita ga:
– Kome nosiš to cveće?
Iznenađeni muž odgovara:
– Sekretarici…
Žena je na ivici histerije, dere se:
– Znači tako, sekretarici cveće, a ženi k***c!
Muž sleže ramenima:
– Hoćeš li onda ti cveće?

Komentari