Šta je vrhunac krize?

Šta je vrhunac krize?
Kada uđeš u kinesku trgovinu i kažeš:
– Ništa, samo gledam.

Komentari