Saudici

Pitaju Cigu:
– Ko su najmoćniji ljudi u državi?
– Saudijci – odgovori Cigo.
– Cigo, kakvi sad Saudijci?
– Pa, ovi s audi A3, A4, A6, A7, A8…

Komentari