Što se ti treseš

Stoje na noćnom ormariću banana i vibrator. Banana će vibratoru:
– Što se ti treseš, pa neće tebe pojesti?

Komentari