Kako Piroćanka natera decu da pokose dvorište?

Kako Piroćanka natera decu da pokose dvorište?
Kaže im da je izgubila dinar.

Komentari