Vino ili žene?

Razgovaraju dva pijanca:
– Čega bi se lakše odrekao: vina ili žena?
– Ovisno o godištu!

Komentari