Koja je razlika između dobrog susjeda i dobre susjede?

Koja je razlika između dobrog susjeda i dobre susjede?
Dobar susjed posudi, dobra susjeda da!

Komentari