Problem

Kad si dijete, rešavaš problem kvadrata nad hipotenuzom. Kad porasteš, rešavaš problem hipoteke nad kvadratima.

Komentari