Dobra i loša vijest

Došao narkoman kod doktora i kaže:
– Doktore, imam jednu dobru i jednu lošu vijest.
– Koja je dobra? – upita doktor.
– Ostavio sam drogu.
– Pa to je sjajno! – uskliknu doktor.
– A koja je loša?
– Ne znam gdje sam je ostavio!

Komentari