Prelazak ulice

Na odlasku u školu mama opomene Pericu:
– Prođi cestu tek kada auto prođe!
Dođe Perica kod ceste. Upita ga starija gospođa:
– Zlato zašto ne prolaziš cestu? Nema nigdje auta?
– Mama mi je rekla da prođem cestu tek kada auto prođe!

Komentari