Pas koji laje…

Stara kineska poslovica kaže:
– Pas koji laje nije dovoljno pečen!

Komentari