Vrijeme liječi sve

Vrijeme liječi sve.
Zato se u bolnici čeka satima.

Komentari