Plaćanje računa

– Platio bih ove račune.
– Dobro. kako plaćate?
– Pa teška srca.

Komentari