Dispečer

Dolazi cigan na autobusnu stanicu i pita jednog službenika:
– Kume, daj dve kifle, ljubim te u oko.
– Nisam ja pekar prijatelju, ja sam dispečer!
– Dobro, ćeš onda dispečeš jednu?

Komentari