Najljubomornija žena

– Pa ti si stvarno najljubomornija žena koju znam!
– A znaš i druge žene, je li?!

Komentari