Igra gena

Vođi afričkog plemena rodi se bijeli dječak.
Pozove on bijelog misionara i kaže mu:
– Pričaj sada, pošto mnogo znaš i pošto si jedini bijelac na stotinu kilometara, kako se desila ova stvar s dječakom?
Zabrinuti misionar počne da razmišlja munjevito:
– Vidi sada, to je igra gena, dešavaju se takve stvari. Evo primjera, vidiš li ono stado koza: sve bijele, a u sredini jedna crna?
Ućuti se malo vođa, pa kaže:
– Dobro. Obećavam da ću ćutati o djetetu, a ti ne pričaj o kozi.

Komentari