Seksualni život kao bajka!

– Kakav je vaš seksualni život?
– Kao bajka, doktore.
– Znači, sve bajno i sjajno?
– Znači, nekada davno!

Komentari