Božije suze

Došao Nemac kod Boga.
– Bože, kada će naša zemlja biti najveća?
– Za jedno 100 godina. – kaže Nemcu Bog.
Sedne Nemac i počne da plače jer zna da to neće doživeti.
Dolazi Albanac kod Boga i pita ga:
– Bože, kada će naša zemlja biti najbogatija?
– Za jedno 400 godina – kaže Bog.
Sedne Albanac i počne da plače. Ni njegovi unuci to neće doživeti.
Dolazi Bosanac kod Boga i pita ga:
– Bože, kada će naša zemlja biti najpametnija?
Na to sedne Bog i počne da plače.

Komentari