Čime se baviš?

Pričaju dvojica na ulici:
– Čime se baviš?
– Pojim stoku.
– Aaaa… poljoprivreda, stočarstvo…
– Ma ne, ja sam konobar…

Komentari