Kako je plavuša slomila nogu sakupljajući lišće?

Kako je plavuša slomila nogu sakupljajući lišće?
Pala je sa drveta!

Komentari