Pismo sebi

U ludnici pacijent piše pismo. Pita ga doktor:
– Kome pišeš?
– Sebi.
– Pa šta piše?
– Ne znam, nisam ga još dobio!

Komentari