Kila limuna

Dolazi Mujo u dućan:
– Kilu limuna, molim vas.
– Hoćete vrećicu?
– Jok, nego ću ih šutati do kuće.

Komentari