Anketa u Nemačkoj

Vršila se anketa u Njemačkoj, sa sledećim pitanjem: “Treba li vratiti ove Bosance odakle su i došli?”
Posle nedelju dana objavljeni su odgovori:
– 18% Da, ovde im nije mesto!
– 5% Ne, dobri su to ljudi!
– 77% Neka nas!

Komentari