Viđu eno đevojka se davi

Dva Crnogorca na plaži i posmatraju more.
– Viđu! Eno đevojka se davi! – uzviknu jedan
– Davi se. – staloženo reče drugi
– A mi stojimo!?
– Stojimo.
– Pa, da sjednemo?

Komentari