Nabijem te na ku*ac

Dune vjetar i skine policajcu šapku sa glave.
Policajac potrča za njom i konačno kad je stiže ize je i objema rukama nabi na glavu i poviče:
– Nabijem te na ku*ac!

Komentari