Balkansko poluostrvo

Oko 45 miliona ljudi ima sreću da živi na Balkanskom poluostrvu.
Ostali nemaju tu sreću, al imaju sve ostalo.

Komentari