O čemu sad razmišljaš?

Zatekao Perica oca u intimnom položaju sa sobaricom. Dok se otac vrpoljio pred njim, sin je stajao mirno i zamišljeno ga posmatrao.
– O čemu sad razmišljaš? – upita ga otac.
– Pa, čini mi se da ima još pola sata do zatvaranja radnje s biciklima!

Komentari