Šta traži plavuša na vrhu Svetskog trgovinskog centra?

Šta traži plavuša na vrhu Svetskog trgovinskog centra?
– Čeka avion.

Komentari