Zeko i pile

Puše travu zeko i pile… I složi zeko malo jačega i da piletu da proba. Pita ga:
– I pile, osjećaš što?
Pile kaže:
– Nita!
Složi zeko još malo jačega i da piletu. Isto ga opet pita:
– I pile, kako je sada? Osjećaš sada što?
Na to će pile:
– Opet nita!’
– A u 3mp! – pomisli zeko – Složit ću još jednog…
I složi zeko, ono, bombu. I da piletu opet.
– I, pile moje, nemoj mi reći da opet ne osjećaš ništa!
A kaže pile:
– Ne. Nita… ni kljun, ni nogice, ni krilca, nita…

Komentari