Kod gatare

Došla žena kod gatare da sazna šta je čeka u budučnosti, i veli joj gatara:
– Gospođo… vidim veliku nesreću … umrijet će vam muž …
– To znam, ali recite mi hoće li biti istrage!

Komentari