Šta se radi?

Ševi se par. Dođe drugi muškarac i pita:
– Šta se radi?
A ovaj odgovori:
– Pa evo, gura se!

Komentari