Koja je razlika između recesije i ljepote?

Koja je razlika između recesije i ljepote?
– Ljepota je prolazna.

Komentari