Polovi

Pita nastavnica geografije:
– Koliko ima polova?
Perica odgovori:
– Ima ih dva!
– A koji su to polovi? – pita nastavnica dalje.
– Muški i ženski!

Komentari