Neodlučna učiteljica

Kaže Perica mami:
– Više ne idem u školu!
– Zašto? – upita ga mama.
– U ponedeljak je učiteljica rekla da su četiri i četiri osam, u utorak je rekla da su šest i dva osam, a danas je rekla da su sedam i jedan – osam. Ne vraćam se dok se ne odluči!

Komentari