Koja je razlika između kafane i klitorisa?

Koja je razlika između kafane i klitorisa?
– Muškarac odmah nađe kafanu!

Komentari