Koja je godina?

Koja je godina?
– 2015. godina – nije sigurno. Možda negdje je, ali kod nas nije
sigurno, jer …
… po starosti automobila, mi smo u 90-ima,
… po filmovima koje nam puštaju na TV-u, mi smo u 80-ima,
… po broju onih koji odlaze raditi izvan Balkana, 70-te,
… po gospodarstvu, negdje smo na kraju 60-ih,
… po politici, još traje II. svjetski rat!

Komentari