Ker u pustinji

Trči ker kroz pustinju, skakuće sa noge na nogu i kuka:
– Ako uskoro ne naiđem na neko drvo, upiškiću se!

Komentari