Novi zubi

Uputila se baba bez zuba sa 100 eura u džepu kod stomatologa da stavi nove zube.
– Sinko, imaš li neke zube da nisu skupi, stara baka… ne mogu da jedem…
– Imam baba od porculana.
– A, pošto su?
– 300 eura baba.
– Uh uh, a imaš li sinko neke jeftinije?
– Imam baba, od najnovije vrste plastike ti su 200 eura.
– Uh uh, sinko nema baka toliko para, imaš li ti neke za 100 eura?
– A imam baba, imam metalne, ali pazi, kad je nevreme i kad grmi moraš zabiti glavu u zemlju da te ne ubije grom.
– Dobro sinko stavi ti meni te metalne.
Dobila baba metalne zube i dok je jednog dana čuvala krave, poče da grmi, seva, baba se seti metalnih zuba i ni pet ni šest zabi glavu u zemlju.Kad odjednom naiđe seljak i vidi babu kako se naguzila, priđe joj otpozadi i opali je.
Kad, začu babu iz zemlje kako viče:
– Udri, udri, grome, al’ do zuba nećeš doći…

Komentari