Help! Help!

Na Jadranu se davi Engleski turista i zapomaže:
– Help! Help!
Na obali sedi Crnogoraci dovikne mu:
– Eto ti, bolje da si učio da plivaš, nego što si učio engleski.

Komentari