Kraste i suze u očima

Došao Mujo kod okuliste, jer je imao problema s očima i odmah počne skidati hlače.
Okulist:
– Pa, dobro čovječe, ja sam okulist, nema potrebe da skidate hlače.
Mujo:
– Čekaj, sad ćeš vidjeti.
I skine on tako hlače, pokaže penis okulistu i kaže:
– Uzmi sad povećalo i gledaj! Vidiš li ove gore kraste na vrhu?
– Vidim
– E, pa kad ih počnem čupkati, odmah mi suze na oči krenu.

Komentari