Izbor

Umro Cigo i dođe pred Boga.
Bog:
– Bio si dobar pa biraj gdje ćeš, raj ili pakao?
Cigo:
– A Nemačka…. nema?

Komentari