Opercija ušiju

Pitaju pacijenta:
– Kako je prošla operacija ušiju?
Pacijent odgovara:
– Juče.

Komentari