TV u boji

Uđe policajac u prodavnicu i pita prodavca:
– Jel’ imate televizor u boji?
– Da.
– Dajte mi jedan plavi.

Komentari