Plastične operacije

Neka žena je izvršila plastičnu operaciju svega: nosa, vrata, ruku, kože, lica, …
Nakon zahvata kirurg je pita:
– Dakle, gospođo, želite li još nešto?
– Da. Želila bih da imam krupnije i izražajnije oči.
– Ah, ništa lakše od toga, draga moja gospođo.
– Sestro, donesite račun, molim lijepo.

Komentari