Dodatna oprema

Fata:
– Što ti je doktor rekao?
Mujo:
– Da imam tumor na mozgu, a svi su govorili, Mujo nema mozga!
Fata:
– Mujo moj, što ćeš sada?
Mujo:
– Pokazat ću sliku raji, pa neka krepaju od zavisti što moj ima i dodatnu opremu!

Komentari